Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

CrossRef - це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища.
Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань CrossRef охоплює більше 75 млн ​​журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).


Статус в Україні

Видання "Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з міжнародною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 23422-13262ПР від 24.05.18 р. (копія свідоцтва)

Видання "Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з фізико-математичних наук (наказ від 06.11.14 р.)
  • з технічних наук (наказ від 10.02.10 р.)

Бази данних наукової інформації

Ei Compendex - це найбільша та найповніша у світі база даних наукової літератури з питань виробництва. Продукт має індекс у понад 17 млн записів з більш ніж 3800 журналів, а також торгівельних видань, матеріалів конференцій, книжкових серій та інших типів публікацій, що видаються у 73 країнах світу.
Тематичне охоплення бази даних включає 190 дисциплін, пов'язаних з виробництвом. У тому числі, прикладна фізика, оптика, біоінженерія та біотехнології, харчова наука та технологія, матеріалознавство, загальне та медичне приладобудування, нанотехнології та багато інших.
Индексируется англоязычная версия журнала "Radioelectronics and Communications Systems".

Inspec — одна з найавторитетніших бібліографічних баз даних для галузей фізики, електроніки, комп'ютерних наук, інформаційних технологій та техніки.
База даних має більше 15 млн записів з понад 5000 наукових журналів, а також близько 2500 матеріалів конференцій, монографій й звітів.
Продукт розвиваэться з 1898 р. Щорычно його індекс зростає приблизно на 700 000 записів про публікації, більшість з яких опубліковано у наукових журналах.

ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Collection - це повнотекстова база даних для таких галузей, як аеронавтика, астронавтика, електроніка, комп'ютерні та інформаційні технології, космічні науки, лазерна техніка, матеріалознавство, телекомунікації та ін. До індексу цієї бази даних входять понад 5,000 наукових журналів, торгівельних публікацій, матеріалів конференцій, науково-популярних видань, газет, звітів та інших публікацій.

Science Citation Index Expanded (SCIE) - це універсальна реферативна та наукометрична база даних у складі Web of Science Core Collection. Продукт початково був розроблений Institute for Scientific Information (ISI), зараз розвивається компанією Thomson Reuters.
SCIE надає доступ до реферативної та наукометричної інформації, необхідної для проведення досліджень, аналізу наукових трендів, показників цитованості журналів та дослідників. Інформація у базу даних постачається з більш ніж 8,500 найбільш престижних журналів світу зі 150 фізико-технічних та медико-біологічних дисциплін. Хронологічне охоплення бази даних - з 1900 року до теперішнього часу.
Видання представлене у базі даних архівом: 1976-2005.
Журнал "Известия вузов. Радиоэлектроника" размещен в базе WoS Core Collection SCIE под названием "Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Radioelektronika".

SciVerse Scopus - це найбільша у світі реферативна база даних та інструмент відстеження наукової цитованості, що охоплює всі галузі знання та види рецензованих публікацій: наукові журнали, монографії та матеріали конференцій. Індекс продукту складають більше 22,000 назв видань від 5,000 видавців з усього світу, серед яких 20,000 назв - це рецензовані наукові журнали з фізико-математичних, технічних, медико-біологічних, соціальних та гуманітарних наук. Крім того, індекс бази даних містить більше 5,5 млн матеріалів конференцій, а також значну колекцію наукових монографій.
Рада з відбору джерел до Scopus практикує доволі жорсткі критерії оцінки, щоб не допустити до індексації у Scopus видання сумнівної наукової якості.
Видання представлене у базі даних архівом: 2001-2004.
До 2004 года индексировались и русскоязычная и англоязычная версии журнала. Начиная с 2005 года и до настоящего времени индексируется только англоязычная версия журнала Radioelectronics and Communications Systems с параметрами SJR = 0,148, SNIP = 0,282 (2014).

Каталоги та системи пошуку

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - це пошукова система з об'ємним мультидисциплінарним індексом наукових ресурсів, доступних у веб-середовищі (в першу чергу, ресурсів відкритого доступу). Пошукова машина збирає ресурси через протокол Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), нормалізує їх і пропонує для пошуку. Індекс BASE складають більше 70 млн документів з більш ніж 3,000 джерел. Для більшості записів пропонуються повні бібліографічні дані та категорії для фільтрування (автори, індекси Десяткової класифікації Д'юї, роки публікації тощо).

China National Knowledge Infrastructure (CNKI) - це науково-інформаційна система, яка спочатку була призначена для разміщення публикацій академічних журналів Китаю. На сьогодні окрім наукових журналів база включає матеріали дисертацій, тезіси конференцій, газети, патенти, стандарти і т.п. Окрім цього, присутня інформація о значущих журналах інших країн. Система забезпечує режим пошуку "з одного вікна" по декільком базам інформації, які містять більш 100 млн записів. Системою користуюється більше 1300 інститутів у 43 країнах світу. Найбільш розповсюджена у Китаї, Північній Америці, Японії, Кореї, Тайвані, Гонконзі.
Индексируется англоязычная версия журнала "Radioelectronics and Communications Systems"

Google Академія - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів.
Страница журнала "Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника" в Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=684IF8MAAAAJ

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) - це проект, який розвивається в рамках політики відкритого доступу Європейської комісії, і має своєю метою підтримку дослідної інфраструктури для виконання мандату відкритого доступу Європейського Союзу. Це сховище охоплює джерела інформації з усіх галузей знання і має обсяг більше 11,5 млн наукових публікацій (статей журналів, дисертацій, книжок, лекцій, звітів та ін.), отриманих з 610 сховищ установ 52 держав.

PKP Index — проект Public Knowledge Project (PKP). Індекс PKP представляє собою каталог статей, книг і матеріалів конференцій, що використовують вільно розповсюджуване програмне забезпечення PKP з відкритим вихідним кодом Open Journal Systems, Open Monograph Press і Open Conference Systems. Індекс PKP містить понад 322 000 записів, індексованих із понад 1000 публікацій. Індекс охоплює всі тематичні області і включає в себе матеріали від видавців з усього світу. Для того, щоб бути прийнятим в індекс, ваш журнал, видання або сайт конференції повинен включати, принаймні, одну статтю, главу або збірник матеріалів конференції. Індекс є кураторським списком публікацій, і всі представлені матеріали розглянуті і схвалені персоналом PKP. Індекс PKP працює на основі власних відкритих систем PKP Open Harvester Systems. Будь ласка, використовуйте посилання http://index.pkp.sfu.ca/index.php/user/register, щоб зареєструвати обліковий запис.

WorldCat - це глобальний федеративний бібліотечний каталог та найбільша у світі бібліографічна база даних, яка пропонує доступ до ресурсів 72,000 бібліотек-членів ініціативи OCLC зі 170 держав світу. База даних містить більше 330 млн записів, які сукупно надають інформацію про 2 млрд фізичних та електронних публікацій (статей, архівних матеріалів, книжок, журналів, карт, музичних творів, відеозаписів та інших ресурсів), опублікованих 485 мовами світу.

Наукова періодика України — проект Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) Наукова періодика України містить статті з міжнародних журналів з усіх галузей знань, здійснює поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками. В межах інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" налагоджено повнотекстовий пошук наукових публікацій у форматі PDF. НБУВ провела роботи з інтеграції інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" до інтерфейсу аналітичних сервісів Google Scholar (Google Академія). Містить приблизно 2520 - журналів; 25372 - випусків; 628524 - повних текстів статей.