Про журнал

Журнал висвітлює актуальні теоретичні проблеми радіоелектроніки; результати науково-дослідницьких робіт, передовий досвід, який визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і радіоелектроніки; публікує матеріали наукових конференцій і нарад; інформацію про наукову роботу вузів; хронікальні і бібліографічні матеріали. Публікація статей в журналі безкоштовна.

ЖУРНАЛ ДРУКУЄ СТАТТІ ЗА РОЗДІЛАМИ:

 • Антенно-фідерні пристрої і техніка СВЧ
 • Вакуумні та газорозрядні пристрої
 • Твердотільна електроніка і інтегральна схемотехніка
 • Оптичні системи локації, зв'язку і обробки інформації
 • Застосування ЕОМ для дослідження і проектування радіоелектронних пристроїв і систем
 • Квантова електронна техніка
 • Конструювання радіоелектронної апаратури
 • Радіолокація і радіонавігація
 • Радіотехнічні пристрої та системи
 • Теоретичні основи радіотехніки
 • Медицинська радіоелектроніка

Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів старших курсів вищих навчальних закладів, наукових і інженерно-технічних працівників НДІ, вузів, промислових підприємств, організацій електронної промисловості і електрозв'язку.

ВИХІДНІ ДАННІ ЖУРНАЛУ:

Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка (скорочено Известия вузов. Радиоэлектроника) — міжнародний щомісячний науково-технічний журнал по радіоелектроніці, радіотехніці, радіолокації, радіонавігації, антенно-фідерним пристроям та техніці НВЧ, теоретичним основам радіотехніки. Виходить українською та російською мовами.

Radioelectronics and Communications Systems — англомовна версія журналу "Известия вузов. Радиоэлектроника". Перекладається англійською мовою видавництвом Allerton Press, Inc. і перевидається в Нью-Йорку. Англійська версія розповсюджується в друкованому та електронному вигляді видавництвом Springer.

Журнал індексирується в міжнародних базах: Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, Google Scholar, INSPEC, OCLC, SCOPUS, Summon by Serial Solutions

Параметри україномовної версії журналу:

 • ISSN 0021-3470 — друкована версія, статті мовою оригіналу (українська, російська)
 • № 23422-13262ПР від 24.05.2018 — свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засоба масової інформації, Україна
 • 4,65 ум. друк. л.
 • 5,22 уч.-вид. л.

Параметри англомовної версії журналу:

 • ISSN 0735-2727 — друкована версія, статті на англійскій мові (переклад)
 • ISSN 1934-8061 — електронна версія, статті на англійскій мові (переклад)

Варианти назв журналу, що зустрічаються в публікаціях:

 • Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка (правильно)
 • Вісті вузів. Радіоелектроніка (правильно)
 • Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (правильно)
 • Известия вузов. Радиоэлектроника (правильно сокращенно)
 • Известия вуз. Радиоэлектроника
 • Известия вузов. Серия Радиоэлектроника
 • Изв. вуз. Радиоэлектроника
 • Радиоэлектроника. Известия вузов
 • Радиоэлектроника. Известия вуз.
 • Радиоэлектроника. Изв. вуз.