Параметричні матричні моделі лінійних параметричних кіл і їх елементів у частотній області

Автор(и)

  • Юрій I. Шаповалов Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • Дарія Романівна Бачик Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0535-0398
  • Роман Романюк Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • Іван Шаповалов Queen's University, Kingston, Canada

DOI:

https://doi.org/10.20535/s0021347021080021

Ключові слова:

параметричні кола, частотний символьний метод, параметрична матрична модель

Анотація

У статті запропоновано новий метод формування символьної системи лінійних алгебраїчних рівнянь (ССЛАР), що описує лінійне параметричне коло у частотній області. Невідомими у ній виступають коефіцієнти поліномів Фур’є, якими апроксимуються передавальні функції кола у символьному вигляді. Такі передавальні функції є хорошою основою для розв’язування задач багатоваріантного аналізу та оптимізації радіоелектронних пристроїв, що моделюються колами зі змінними у часі параметрами. Зі зростанням складності параметричного кола порядок формованої ССЛАР зростає. Це вимагає додаткових витрат комп’ютерного часу не тільки для її розв’язування, але й для її формування. Пропонований метод суттєво зменшує час формування ССЛАР. Цей метод параметричних матричних моделей полягає у тому, що елементи кола представляються деякими матрицями їх параметрів. Для опису кола обрано метод вузлових напруг, тому такі матриці є матрицями провідності елементів кола, які за звичними правилами для елементів кола з постійними параметрами формують матрицю провідності ССЛАР параметричного кола в цілому. Наведено результати комп’ютерних експериментів.

Посилання

Y. Shapovalov, D. Bachyk, R. Romaniuk, and K. Chaban, “{Modeling linear electrical circuits with time-variable inductances by the frequency symbolic method}”, in 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), 2019, pp. 1–4.

Y. Shapovalov, “{Analysis of linear periodically time-varying circuits by the frequency symbolic method with applying the D-trees method}”, Przegl{c{a}}d Elektrotechniczny, vol. 1, no. 6, pp. 46–53, Jun. 2021.

Y. Shapovalov, D. Bachyk, and I. Shapovalov, “{Matrix equation of L.A. Zadeh and its application to the analysis of the LPTV circuits}”, in 19th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering, 2018, pp. 1–5.

B. {Ho Eom}, P. K. Day, H. G. LeDuc, and J. Zmuidzinas, “{A wideband, low-noise superconducting amplifier with high dynamic range}”, Nature Physics, vol. 8, no. 8, pp. 623–627, Aug. 2012.

Параметричне коло з L

Опубліковано

2021-10-15 — Оновлено 2021-10-15

Як цитувати

Шаповалов Ю. I., Бачик, Д. Р., Романюк, Р., & Шаповалов, І. (2021). Параметричні матричні моделі лінійних параметричних кіл і їх елементів у частотній області. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 64(8), 476–488. https://doi.org/10.20535/s0021347021080021

Номер

Розділ

Оригінальні статті