Непараметричний метод оцінки частоти Доплера з урахуванням деформації обвідної й зсуву центральної частоти сигналу спотвореного мультиплікативною завадою

Автор(и)

  • Павло Юрійович Костенко Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-3382-0684
  • Валерій Валерійович Слободянюк Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-8291-8194

DOI:

https://doi.org/10.20535/S0021347023090017

Анотація

У статті розглядається непараметричний метод оцінки частоти Доплера, широкосмугового сигналу з кодовою (цифровою) маніпуляцією фази, спотвореного мультиплікативною завадою. Оцінка частоти Доплера, яка призводить до деформації обвідної та зсуву несучої частоти, здійснювалась при відсутності апріорної інформації щодо щільності розподілу ймовірностей шумової складової в моделі прийнятого сигналу (спостереженні). Робиться припущення, що шумова складова являє собою процес IID (Independent and Identically Distributed) – процес з незалежними та однаково розподіленими випадковими величинами (“білий” шум). Розглядається цільова функція (ЦФ), яка для оцінки частоти Доплера використовує BDS-статистику нев'язок (різницю між спостереженням та моделлю очікуваного сигналу). Мінімум ЦФ приймається за оцінку параметра.. Досліджуються характеристики якості оцінки частоти Доплера у випадку адитивних шумів в спостереженні сигналу з різними розподілами ймовірностей: гаусівським, рівномірним, логістичним та розподілом Коші. Окрема увага приділяється випадку, коли щільність розподілу імоворностей мультиплікативної завади характеризується “важкими хвостами”. Проведено cтатистичне моделювання алгоритму оцінки частоти Доплера, що реалізує чисельну мінімізацію запропонованої цільової функції та показано застосування BDS-статистики й запропонованої на її основі цільової функції дозволяє при визначенні частоти Доплера уникнути задання щільності розподілу мультиплікативної завади.

Опубліковано

2024-02-29

Як цитувати

Костенко, П. Ю., & Слободянюк, В. В. (2024). Непараметричний метод оцінки частоти Доплера з урахуванням деформації обвідної й зсуву центральної частоти сигналу спотвореного мультиплікативною завадою. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка. https://doi.org/10.20535/S0021347023090017

Номер

Розділ

Оригінальні статті