Аналіз складних лінійних параметричних кіл методом приведених матричних D-дерев

Автор(и)

  • Юрій Іванович Шаповалов Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Ukraine
  • Дарія Романівна Бачик Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0535-0398
  • Ксенія Олегівна Децик Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Ukraine
  • Роман Олександрович Романюк Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Ukraine https://orcid.org/0009-0007-3541-6531
  • Іван Шаповалов Queen’s University , Canada

DOI:

https://doi.org/10.20535/S0021347023060018

Ключові слова:

параметричні кола, частотний символьний метод, параметрична матрична модель, метод d-дерев, метод матричних D-дерев

Анотація

У статті запропоновано метод приведених матричних D-дерев, який є вдосконаленням методу матричних d-дерев. Цей метод є подальшим розвитком застосування до символьного аналізу лінійних кіл з постійними параметрами одного з методів підсхем, так званого методу d-дерев. Метод приведених матричних D-дерев, як і метод d-дерев, забезпечує суттєве скорочення необхідного комп’ютерного часу моделювання кіл, який має математичний зміст, що полягає у винесенні подібних у формованих складних символьних виразах. Оскільки у таких виразах символьних доданків є суть багато, то за рахунок такого винесення й відбувається дане скорочення часу. Метод ілюстровано за допомогою моделі довгої лінії, що складається з каскадного з’єднання великої кількості елементарних ланок. Наведено результати комп’ютерного моделювання.

Посилання

Ю. І. Шаповалов, Символьний Аналіз Лінійних Електричних Кіл у Частотній Області. Постійні Та Змінні Параметри. Львів: Львівська політехніка, 2014.

Y. Shapovalov, D. Bachyk, K. Detsyk, R. Romaniuk, “Application of the frequency symbolic method for the analysis of linear periodically time-varying circuits,” Prz. Elektrotechniczny, vol. 1, no. 3, pp. 95–99, 2020, doi: https://doi.org/10.15199/48.2020.03.22.

Y. Shapovalov, D. Bachyk, I. Shapovalov, “Matrix equation of L.A. Zadeh and its application to the analysis of the LPTV circuits,” in 19th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering, 2018, pp. 1–5, doi: https://doi.org/10.1109/CPEE.2018.8506766.

Ю. І. Шаповалов, Д. Р. Бачик, К. О. Децик, Р. О. Романюк, І. Ю. Шаповалов, “Метод матричних d-дерев і його застосування до символьного аналізу лінійних параметричних кіл у частотній області,” Известия вузов. Радиоэлектроника, vol. 65, no. 9, pp. 570–581, 2022, doi: https://doi.org/10.20535/S0021347022100041.

Y. Shapovalov, D. Bachyk, K. Detsyk, R. Romaniuk, I. Shapovalov, “Frequency symbolic analysis of linear periodically time-variable circuits by sub-circuits method,” in 2022 23rd International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), 2022, pp. 1–5, doi: https://doi.org/10.1109/CPEE56060.2022.9919673.

Y. Shapovalov, “Analysis of linear periodically time-varying circuits by the frequency symbolic method with applying the D-trees method,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 1, no. 6, pp. 46–53, 2021, doi: https://doi.org/10.15199/48.2021.06.08.

Y. Shapovalov, D. Bachyk, V. Storozh, K. Detsyk, R. Romaniuk, “Research of long lines with constant and variable parameters using a symbolic method,” in 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), 2021, pp. 50–53, doi: https://doi.org/10.1109/CADSM52681.2021.9385219.

B. Ho Eom, P. K. Day, H. G. LeDuc, J. Zmuidzinas, “A wideband, low-noise superconducting amplifier with high dynamic range,” Nat. Phys., vol. 8, no. 8, pp. 623–627, 2012, doi: https://doi.org/10.1038/nphys2356.

A. Piwowar, D. Grabowski, “Modelling of the first-order time-varying filters with periodically variable coefficients,” Math. Probl. Eng., vol. 2017, pp. 1–7, 2017, doi: https://doi.org/10.1155/2017/9621651.

P. Vanassche, G. Gielen, W. Sansen, “Symbolic modeling of periodically time-varying systems using harmonic transfer matrices,” IEEE Trans. Comput. Des. Integr. Circuits Syst., vol. 21, no. 9, pp. 1011–1024, 2002, doi: https://doi.org/10.1109/TCAD.2002.801098.

F. Zhang, Matrix Theory: Basic Results and Techniques. Springer, 2011.

В. П. Сигорский, А. И. Петренко, Основы Теории Электронных Схем. Киев: Вища школа, 1971.

S. J. Mason, H. J. Zimmermann, Electronic Circuits, Signals, and Systems. New York: Wiley, 1960.

Ю. I. Шаповалов, Д. Р. Бачик, Р. Романюк, І. Шаповалов, “Параметричні матричні моделі лінійних параметричних кіл і їх елементів у частотній області,” Известия вузов. Радиоэлектроника, vol. 64, no. 8, pp. 476–488, 2021, doi: https://doi.org/10.20535/s0021347021080021.

Y. Shapovalov, D. Bachyk, K. Detsyk, “Multivariate modelling of the LPTV circuits in the MAOPCs software environment,” Prz. Elektrotechniczny, vol. 98, no. 7, pp. 158–163, 2022, uri: http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=13088&lang=1.

Micro-Cap 12: Electronic Circuit Analysis Program. Reference Manual, 11th ed. Sunnyvale, CA: Spectrum Software, 2018.

Ю. О. Коваль, Л. В. Гринченко, І. О. Милютченко, О. І. Рибін, Основи Теорії Кіл: Підручник Для Студентів. Харків: СМІТ, 2008.

Загальний вигляд вихідного сигналу для різних m для системи MAOPCs для усталеного режиму

Опубліковано

2023-04-27

Як цитувати

Шаповалов, Ю. І., Бачик, Д. Р., Децик, К. О., Романюк, Р. О., & Шаповалов, І. . (2023). Аналіз складних лінійних параметричних кіл методом приведених матричних D-дерев. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 66(4), 223–235. https://doi.org/10.20535/S0021347023060018

Номер

Розділ

Оригінальні статті