Вплив геометрії одношарової обмотки індуктивного елемента на опір втрат

Автор(и)

  • Андрій Павлович Середін Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Україна http://orcid.org/0000-0002-4919-4614
  • Андрій Валерійович Мовчанюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Україна https://orcid.org/0000-0003-2901-0424

DOI:

https://doi.org/10.20535/S002134702301003X

Ключові слова:

ультразвуковий діапазон частот, узгоджуючий фільтр, дросель, кінцево-елементне моделювання, ефект близькості, скін-ефект, опір втрат

Анотація

В роботі проаналізовано методики Доуела і Ферера обрахунку опору втрат обмоток дроселів, та визначено, що причиною їх похибки є нехтування впливом геометрії обмотки, бо задача вирішувалася на площині. Для перевірки досліджено вплив геометричних параметрів обмотки на розподіл струму у провідниках і на опір втрат. Розглянуто вплив геометрії одновиткової обмотки на опір втрат для провідників різних діаметрів та різних діаметрів обмоток. Визначено, що вплив геометрії обмотки на опір втрат значний (до 40%), та збільшується зі збільшенням діаметру провідника і частоти, та зменшенням діаметру витка. При моделюванні виявлено нерівномірність розподілу струму у провіднику, згорнутого у кільце, спричинену впливом самоефекту близькості. Досліджено вплив міжвиткової відстані для одношарової обмотки на його опір втрат. Виявлено, що вплив міжвиткового ефекту близькості суттєвий, та зростає зі зменшенням міжвиткової відстані. Причиною розбіжності з відомими методиками є нерівномірність розподілу струмів у крайніх та внутрішніх витках. Розглянуто особливості розподілу струмів у провідниках квадратного перерізу та еквівалентних за площею циліндричних провідників, представлених як прямі одиночні провідники, одиночні витки та одношарові обмотки. Визначено вплив форми провідника на розподіл струму і його густину.

Біографія автора

Андрій Валерійович Мовчанюк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

кафедра Прикладної радіоелектроніки (ПРЕ), Радіотехнічний факультет (РТФ)

Посилання

C. Alexander, M. Sadiku. «Fundamentals of electric circuits». 3-d edition. McGraw-Hill, 2007, p. 211.

: Marian K. Kazimierczuk. «High-frequency magnetic components». 2-d edition. John Wiley & Sons, Ltd, 2014, pр. 294 – 331.

Gary Bocock. «Essential guide to power supplies». 1-d edition. XP Power, 2014, р.p. 35 – 36.

Marian K. Kazimierczuk. «High-frequency magnetic components». 2-d edition. John Wiley & Sons, Ltd, 2014, р. 164.

Kyle Jensen. «Liz wire: Practical design consideration for today`s high frequency application». Power Magnetics & High Frequency Workshop, May 12, 2020, р. 5.

Сифоров В.И. «Радиоприемные устройства: Учебное пособие». - 5-е вид., перероб. - М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1954. - с. 162.

Gary Bocock. «Essential guide to power supplies». 1-d edition. XP Power, 2014, р.p. 1 – 12.

Hojong Choi. «Pre-Matching circuit for high-frequency ultrasonic transducers». MDPI. Sensors. vol.22, no.22, 2022, pp.1 – 15.

Сифоров В.И. «Радиоприемные устройства: Учебное пособие». - 5-е вид., перероб. - М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1954. - с. 150 – 172.

P. Dowell, «Effects of eddy currents in tramsformer winding», Proc. IEE., vol. 113, no.8, 1966, pp.1387-1394.

J. Ferreira, «Improved analytical modeling of conductive losses in magnetic components», IEEE Transactions on power electronics, vol.9, no.1, 1994, pp.127-134.

Johnson, Howard; Graham, Martin. «To understand skin effect, you must first understand how eddy currents operate...» . High-Speed Signal propagation Advanced Black Magic (3rd ed.). Prentice Hall, 2003, pp. 58–78.

A. Ducluzaux, «Extra losses caused in high current conductors by skin and proximity effects», Cahier technique no. 83, Schneider Electric, 1983.

Середін А.П., Мовчанюк А.В., «Аналіз методик та модифікація існуючих виразів для розрахунку опору втрат дроселів на ультразвукових частотах», Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», НТУУ «КПІ ім.. І. Сікорського», Київ, 2020, с. 52 – 55.

Xi Nan; C. Sullivan. «An improved calculation of proximity-effect loss in high-frequency windings of round conductors», IEEE Power Electronic Specialists Conference, June 2003, pp.853-860.

Narinder Kumar. «Comprehensive Physics for Class XII». New Delhi: Laxmi Publications, 2003, p. 282.

Marian K. Kazimierczuk. «High-frequency magnetic components». 2-d edition. John Wiley & Sons, Ltd, 2014, р. 184.

Розподіл струму у поперечному перерізі одиночного круглого витка діаметром 5 мм

Опубліковано

2023-07-28 — Оновлено 2022-10-26

Як цитувати

Середін, А. П., & Мовчанюк, А. В. (2022). Вплив геометрії одношарової обмотки індуктивного елемента на опір втрат. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 65(10), 644–656. https://doi.org/10.20535/S002134702301003X

Номер

Розділ

Оригінальні статті