Розрахунок геометричних розмірів поверхні холодного катоду в джерелах електронів високовольтного тліючого розряду

Автор(и)

  • Ігор Віталійович Мельник Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Україна
  • Сергій Борисович Тугай Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Україна
  • Ірина С. Швед Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Україна
  • М. Ю. Скрипка Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/S0021347023010028

Ключові слова:

високовольтний тліючий розряд, холодний катод, анодна плазма, електронний пучок з точковим фокусом, геометричні параметри електродної системи, обмеження на геометричні параметри, нелінійне рівняння, метод Стеффенсона

Анотація

У статті запропоновано новий ітераційний алгоритм пошуку поперечного розміру холодного катода електронних гармат високовольтного тліючого розряду, оснований на формуванні нелінійного рівняння для функціональної залежності розміру катода від струму розряду та на розв’язуванні цього рівняння з використанням ітераційного методу Стеффенсона. Відмінною рисою запропонованого методу розрахунку є врахування залежності струму високовольтного тліючого розряду від положення плазмової межі. Для отримання відповідного нелінійного рівняння використана наближена теорія одномірного розрядного проміжку та відоме положення теорії розряду про те, що анодна плазма займає відповідний об’єм, який визначають концентрацією заряджених частинок, незалежно від геометрії електродної системи. Обґрунтовані геометричні параметри електронної системи високовольтного тліючого розряду зі сферичними катодом та порожнистим анодом, а також введені обмеження на систему параметрів, які задовольняють вимогам повноти, несуперечливості та зімкненості. На основі числового аналізу процесу збіжності запропонованого ітераційного алгоритму показано, що у разі виконання обмежень на введену систему параметрів, збіжність методу зазвичай забезпечується. Проведено порівняння результатів розрахунків поперечного розміру катода гармат високовольтного тліючого розряду з експериментальними даними. Результати порівняльного аналізу показали, що у разі використання запропонованого ітераційного алгоритму відмінність розрахунків відносно експериментальних даних не перевищує кількох відсотків. Результати проведених досліджень та запропонований ітераційний метод розрахунку поперечного розміру холодного катода гармат високовольтного тліючого розряду мають велике практичне значення та можуть бути безпосередньо використані на початковому етапі проектування газорозрядних гармат для оцінки їхніх технологічних можливостей.

Посилання

Melnyk I., Tuhai S., Pochynok A. Universal Complex Model for Estimation the Beam Current Density of High Voltage Glow Discharge Electron Guns. – Lecture Notes in Networks and Systems. Editors: Ilchenko M., Uryvsky L. and Globa L., 152, 2021. p. 319 – 341.

Denbnovetsky S., Melnyk V., Tugai B., Tuhai S., Wojcik W., Lawicki T., Assambay A., Luganskaya S. Principles of operation of high voltage glow discharge electron guns and particularities of its technological application. – Proceedings of SPIE, The International Society of Optical Engineering, 2017. P. 10445 –10455.

Druzhinin A.A., Ostrovskii I.P., Khoverko Y.N., Liakh-Kaguy N.S., Vuytsyk A.M. Low temperature characteristics of germanium whiskers. – Functional materials, 21 (2), 2014. P. 130-136.

Druzhinin A.A., Bolshakova I.A., Ostrovskii I.P., Khoverko Y.N., Liakh-Kaguy N.S. Low temperature magnetoresistance of InSb whiskers. – Materials Science in Semiconductor Processing, 40, 2015. – P. 550-555.

Zakharov A., Rozenko S., Litvintsev S. and Ilchenko M. Trisection Bandpass Filter with Mixed Cross-Coupling and Different Paths for Signal Propagation. – IEEE Microwave Wireless Components Letters, vol. 30, #1, 2020. – P . 12-15.

Zakharov A., Litvintsev S., and Ilchenko M. Trisection Bandpass Filters with All Mixed Couplings. – IEEE Microwave Wireless Components Letters, vol. 29, #9, 2019. – P. 592-594.

Zakharov A., Rozenko S., and Ilchenko M. Varactor-tuned microstrip bandpass filter with loop hairpin and combline resonators. IEEE Transactions on Circuits Systems, II, Exp. Briefs, vol. 66, #6, 2019. – P. 953 – 957.

Zakharov A., Litvintsev S., and Ilchenko M. Transmission Line Tunable Resonators with Intersecting Resonance Regions. IEEE Transactions on Circuits Systems II, Exp. Briefs, vol. 67, #4, 2020. – P. 660-664.

Grechanyuk M.I., Melnyk A.G., Grechanyuk I.M. at al. Modern electron beam technologies and equipment for melting and phy¬si¬cal vapor deposition of different materials. – Electrotechnics and Electronics (E+E), vol. 49, #5 – 6, 2014. – P. 115 – 121.

Mattausch G., Zimmermann B., Fietzke F., Heinss J.P., Graffel B., Winkler F., Roegner F.H., Metzner C. Gas discharge electron sources – proven and novel tools for thin-film technologies. – Electrotechnics and Electronics (E+E), vol. 49, #5 – 6, 2014. – P. 183 – 195.

Vassilieva V., Vutova K., Donchev V. Recycling of alloy steel by electron beam melting. – Electrotechnics and Electronics (E+E), vol. 47, #5 – 6, 2012. – P. 142 – 145.

Sasaki H., Kobashi Y., Nagai T. and Maeda M. Application of electron beam melting to the removal of phosphorous form silicon: toward production of solar-grade silicon by metallurgical process. – Advanced in material science and engineering, vol. 2013. Article ID 857196. https://cyberleninka.org/article/n/299910/viewer

Miyake V.M., Hiramatsu T. and Maeda M. Removal of Phosphorus and Antimony in Silicon by Electron Beam Melting at Low Vacuum. – Journal of the Japan Institute of Metals, vol. 70, #1, 2006. – P. 43 – 46.

Denbnovetsky S.V. , Melnyk V.I., Melnyk I.V. , Tugay B.A. Model of control of glow discharge electron gun current for microelectronics production applications. – Proceedings of SPIE, Sixth International Con¬fe¬ren¬ce on Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics, Vol. 5065, 2003. –P. 64-76.

Melnyk I.V., Tuhai S.B. Analytical calculations of anode plasma position in high-voltage discharge rane in case of auxiliary discharge firing. – Radioelectronic and Communication Systems, Vol. 55, #11, 2012. P. 50 – 59.

Etcheverry J.I., Mingolo N., Rocca J.J. and Martınez O.E. A Simple Model of a Glow Discharge Electron Beam for Materials Processing. – IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 25, #3, 1997. – P. 427 – 432.

Epperson J.F. An Introduction to Numerical Methods and Analysis. Revised Edition. Wiley-Interscience. 590 p. (2007).

Mathews J.H., Fink K.D. Numerical Methods. Using MATLAB. Amazon. 696 p. (1998).

Загальна схема розрядного проміжку ВТР з холодним катодом

Опубліковано

2023-06-12 — Оновлено 2023-12-31

Як цитувати

Мельник, І. В., Тугай, С. Б., Швед, І. С., & Скрипка, М. Ю. (2023). Розрахунок геометричних розмірів поверхні холодного катоду в джерелах електронів високовольтного тліючого розряду. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 66(1), 39–49. https://doi.org/10.20535/S0021347023010028

Номер

Розділ

Оригінальні статті