Зменшення впливу відбиттів від землі під час оцінювання параметрів спектра метеосигнала на основі адаптивного решітчастого фільтру

Автор(и)

  • Дмитро Володимирович Атаманський Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8705-8584
  • Руслан Стовба Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7537-1055
  • Ігор Романенко Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0187-1778
  • В'ячеслав Рябуха ТОВ Радіонікс, Київ; Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8607-9551

DOI:

https://doi.org/10.20535/S0021347022070044

Ключові слова:

метеоутворення, відбиття від поверхні, що підстилає завади, спектральна густина, адаптивний решітчастий фільтр, оцінювання параметрів метеосигналів

Анотація

Розглянуто різні процедури оцінювання параметрів метеоутворень системами міжперіодної обробки сигналів імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторів в умовах завад, які створюються відбиттями зондувального сигналу від земної й морської (водної) поверхні, та предметів, що знаходяться на земній поверхні. Вони ґрунтуються на оцінках модуля і фази автокореляційної спектральної густини (АСГ) суміші відбиттів від метеоутворень та завади. Показано, що процедура, яка використовує такі оцінки й перетворення Фур’є, може бути реалізована на адаптивних решітчастих фільтрах, що підвищує ефективність оцінок метеорологічних параметрів метеоутворень. Запропонована і досліджена альтернативна процедура оцінювання, яка теж базується на оцінках модуля і фази АСГ, але з оцінюванням спектральної густини «надрозділяючим» алгоритмом Кейпона. На основі аналізу функцій розподілу похибок оцінювання спектральних моментів відбиттів від метеоутворень по навчальній вибірці обмеженого обсягу, показано переваги й недоліки відомих і запропонованої процедур оцінювання. Показано, що серед розглянутих процедур доцільно використовувати запропоновану процедуру з оцінюванням спектральної густини вхідної суміші «надрозділяючим» алгоритмом Кейпона. Вона в основному задовольняє вимоги до похибок оцінювання для різних значень параметрів завади і відбиттів від метеоутворень, зокрема, в небезпечних ситуаціях сильної турбулентності метеоутворень. Альтернативою дослідженим процедурам може бути алгоритм комбінації оцінок цих процедур.

Посилання

A. V. Ryzhkov, D. S. Zrnic, Radar Polarimetry for Weather Observations. Cham: Springer International Publishing, 2019, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-05093-1.

A. Collado Rosell, J. P. Pascual, J. Areta, “Adaptive spectral processing algorithm for staggered signals in weather radars,” IET Radar, Sonar Navig., vol. 14, no. 11, pp. 1659–1670, 2020, doi: https://doi.org/10.1049/iet-rsn.2020.0095.

J. Yin, C. M. H. Unal, H. W. J. Russchenberg, “Narrow-band clutter mitigation in spectral polarimetric weather radar,” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 55, no. 8, pp. 4655–4667, 2017, doi: https://doi.org/10.1109/TGRS.2017.2696263.

A. Collado Rosell, J. Cogo, J. A. Areta, J. P. Pascual, “Doppler processing in weather radar using deep learning,” IET Signal Process., vol. 14, no. 9, pp. 672–682, 2020, doi: https://doi.org/10.1049/iet-spr.2020.0095.

P. Kollias et al., “The ARM radar network: At the leading edge of cloud and precipitation observations,” Bull. Am. Meteorol. Soc., vol. 101, no. 5, pp. E588–E607, 2020, doi: https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0288.1.

J. C. Hubbert, M. Dixon, S. M. Ellis, “Weather radar ground clutter. Part II: Real-time identification and filtering,” J. Atmos. Ocean. Technol., vol. 26, no. 7, pp. 1181–1197, 2009, doi: https://doi.org/10.1175/2009JTECHA1160.1.

S. M. Torres, D. A. Warde, “Ground clutter mitigation for weather radars using the autocorrelation spectral density,” J. Atmos. Ocean. Technol., vol. 31, no. 10, pp. 2049–2066, 2014, doi: https://doi.org/10.1175/JTECH-D-13-00117.1.

S. M. Torres, D. A. Warde, “Staggered-PRT sequences for Doppler weather radars. Part I: Spectral analysis using the autocorrelation spectral density,” J. Atmos. Ocean. Technol., vol. 34, no. 1, pp. 51–63, 2017, doi: https://doi.org/10.1175/JTECH-D-16-0071.1.

H. Li, D. Moisseev, “Two layers of melting ice particles within a single radar bright band: Interpretation and implications,” Geophys. Res. Lett., vol. 47, no. 13, 2020, doi: https://doi.org/10.1029/2020GL087499.

“Трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2».” https://lemz.ru/сопка-2/.

Л. Т. Перевезенцев, “Основные направления развития радиолокационных систем управления воздушным движением,” Вестник Национального авиационного университета, vol. 2, no. 1, 1999, doi: https://doi.org/10.18372/2306-1472.2.9312.

A. D. Siggia, R. E. Passarelli, “Gaussian model adaptive processing (GMAP) for improved ground clutter cancellation and moment calculation,” in Proc. Third European Conf. on Radar in Meteorology and Hydrology, 2004, pp. 67–73.

M.-H. Golbon-Haghighi, G. Zhang, “Detection of ground clutter for dual-polarization weather radar using a novel 3D discriminant function,” J. Atmos. Ocean. Technol., vol. 36, no. 7, pp. 1285–1296, 2019, doi: https://doi.org/10.1175/JTECH-D-18-0147.1.

D. I. Lekhovytskiy, V. P. Riabukha, D. V. Atamanskiy, A. V. Semeniaka, D. S. Rachkov, “Lattice filtration theory. Part I: One-dimensional lattice filters,” Telecommun. Radio Eng., vol. 80, no. 5, pp. 41–79, 2021, doi: https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.2021039186.

D. I. Lekhovytskiy, V. P. Riabukha, D. V. Atamanskiy, A. V. Semeniaka, D. S. Rachkov, “Lattice filtration theory. Part II: Two-variate and multivariate lattice filters,” Telecommun. Radio Eng., vol. 80, no. 6, pp. 55–72, 2021, doi: https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.2021040594.

Д. В. Атаманский, А. В. Семеняка, И. В. Красношапка, “Оценивание ширины негауссовых доплеровских спектров скоростей метеообразований,” Известия вузов. Радиоэлектроника, vol. 64, no. 1, pp. 3–16, 2021, doi: https://doi.org/10.20535/S0021347021010015.

В. Дьяконов, “MATLAB — новые возможности в технологии спектроскопии и спектрометрии,” Компоненты и технологии, no. 11, 2010, uri: https://kit-e.ru/cad/matlabi-v-spektroskopii-i-spektrometrii/.

Р. Д. Довиак, Д. С. Зрнич, Доплеровские Радиолокаторы и Метеорологические Наблюдения. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988.

Д. И. Леховицкий, Д. В. Атаманский, Д. С. Рачков, А. В. Семеняка, “Оценка энергетических спектров отражений в импульсных доплеровских метеорадиолокаторах. Ч. 3. Статистический анализ методов воспроизведения непрерывных спектров отражений от метеообразований,” Известия вузов. Радиоэлектроника, vol. 60, no. 2, pp. 59–96, 2017, doi: https://doi.org/10.20535/S0021347017020017.

D. I. Lekhovytskiy, V. P. Riabukha, D. V. Atamanskiy, A. V. Semeniaka, D. S. Rachkov, “Lattice filtration theory. Part III: ALF adjustment algorithms,” Telecommun. Radio Eng., vol. 80, no. 12, pp. 45–73, 2021, doi: https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.2022042185.

Д. И. Леховицкий, В. П. Рябуха, Г. А. Жуга, Д. С. Рачков, А. В. Семеняка, “СДЦ в импульсных РЛС: 5. Адаптивные системы междупериодной обработки гауссовых сигналов на фоне гауссовых пассивных помех,” Прикладная радиоэлектроника, vol. 10, no. 4, pp. 508–525, 2011, uri: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4718.

П. А. Бакут, И. А. Большаков, Б. М. Герасимов, Вопросы Статистической Теории Радиолокации. Том 1. Москва: Советское радио, 1963.

М. Абрамовиц, И. Стиган, Eds., Справочник По Специальным Функциям с Формулами, Графиками и Математическими Таблицами. Москва: Наука, 1979.

Д. И. Леховицкий, И. Г. Кириллов, “Моделирование пассивных помех импульсным РЛС на основе процессов авторегрессии произвольного порядка,” Системи обробки інформації, vol. 70, no. 3, pp. 90–101, 2008, uri: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/5988.

Т. А. Базлова, “Том 1: Научно-методические основы,” in Радиолокационные Метеорологические Наблюдения, А. С. Солонин, Ed. Санкт-Петербург: Наука, 2010, p. 312.

Структурна схема обробки вхідних дій на основі АРФ

Опубліковано

2022-07-22 — Оновлено 2022-07-22

Як цитувати

Атаманський, Д. В., Стовба, Р., Романенко, І., & Рябуха, В. (2022). Зменшення впливу відбиттів від землі під час оцінювання параметрів спектра метеосигнала на основі адаптивного решітчастого фільтру. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 65(7), 406–419. https://doi.org/10.20535/S0021347022070044

Номер

Розділ

Оригінальні статті