Евграфов, Дмитрий Викторович. «Распределение абсолютного максимума дифференцируемого в среднеквадратическом гауссовского стационарного процесса». Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка 60, no. 4 (Квітень 17, 2017): 232–242. дата звернення Квітень 16, 2024. https://radio.kpi.ua/article/view/S0021347017040045.