Евграфов, Д. В. «Распределение абсолютного максимума гауссовского марковского стационарного процесса». Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, т. 56, вип. 1, Січень 2013, с. 58-64, doi:10.20535/S0021347013010068.