Андреев, В. Г. «Оптимизация авторегрессионных моделей мешающих радиоотражений». Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, т. 51, вип. 7, Липень 2008, с. 40-46, doi:10.20535/S0021347008070042.