Слюсар, В. И., і В. Г. Смоляр. «Метод неортогональной дискретной частотной модуляции сигналов для узкополосных каналов связи». Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, т. 47, вип. 4, Квітень 2004, с. 53-59, doi:10.20535/S0021347004040089.