[1]
Д. В. Евграфов, «Распределение абсолютного максимума дифференцируемого в среднеквадратическом гауссовского стационарного процесса», Вісті вузів. Радіоелектроніка, т. 60, вип. 4, с. 232–242, Квіт 2017.