[1]
А. П. Середін і А. В. Мовчанюк, «Вплив геометрії одношарової обмотки індуктивного елемента на опір втрат», Известия вузов. Радиоэлектроника, т. 65, вип. 10, с. 644–656, Жов 2022.