[1]
Ф. Ф. Дубровка і А. В. Булашенко, «Аналітичний метод конструктивного синтезу компактних поляризаторів з максимально плоскою фазочастотною характеристикою на основі двох реактивних елементів у квадратному хвилеводі», Известия вузов. Радиоэлектроника, т. 65, вип. 12, с. 731–751, Груд 2022.