[1]
Ф. Ф. Дубровка, «100-річчю проф. Я. С. Шифріна присвячується (від головного редактора)», Известия вузов. Радиоэлектроника, т. 64, вип. 9, с. 527, Груд 2021.