Евграфов, Д. В. (2013) «Распределение абсолютного максимума гауссовского марковского стационарного процесса», Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 56(1), с. 58–64. doi: 10.20535/S0021347013010068.