Андреев, В. Г. (2008) «Оптимизация авторегрессионных моделей мешающих радиоотражений», Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 51(7), с. 40–46. doi: 10.20535/S0021347008070042.