Василенко, Д. О. (2022) «Природні алгоритми оптимізації в задачах синтезу вбудованих антен IoT-пристроїв (огляд)», Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 65(3), с. 131–151. doi: 10.20535/S0021347022030013.