Джеин, Пратик, і Шиам Акеше. 2016. «Оптимизация мощности и задержки наноразмерного (4х1)-мультиплексора при использовании схемы удвоителя напряжения на КМОП структурах». Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка 59 (11):3-18. https://doi.org/10.20535/S0021347016110017.