Евграфов, Д. В. (2013). Распределение абсолютного максимума гауссовского марковского стационарного процесса. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 56(1), 58–64. https://doi.org/10.20535/S0021347013010068