Андреев, В. Г. (2008). Оптимизация авторегрессионных моделей мешающих радиоотражений. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 51(7), 40–46. https://doi.org/10.20535/S0021347008070042