(1)
Евграфов, Д. В. Распределение абсолютного максимума гауссовского марковского стационарного процесса. Вісті вузів. Радіоелектроніка 2013, 56, 58-64.