(1)
Евграфов, Д. В. Метод отражения с переменой знака в задачах анализа качества обнаружения сигналов. Вісті вузів. Радіоелектроніка 2010, 53, 58-64.