Евграфов, Дмитрий Викторович. «Распределение абсолютного максимума гауссовского марковского стационарного процесса». Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка 56, no. 1 (Січень 30, 2013): 58–64. дата звернення Червень 8, 2023. http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347013010068.