Тивари, Арчана, і Маниша Шарма. «Новый алгоритм нанесения цифровых водяных знаков для аутентификации изображений с помощью метода векторного квантования». Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка 60, no. 4 (Квітень 17, 2017): 206–221. дата звернення Березень 25, 2023. http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347017040021.