[1]
О. М. Романов, С. М. Ніколаєв, і Є. І. Орлюк, «Модель комплексу радіомоніторингу як багатофазної системи масового обслуговування», Известия вузов. Радиоэлектроника, т. 65, вип. 3, с. 182–192, Бер 2022.