Василенко, Д. О. (2022). Природні алгоритми оптимізації в задачах синтезу вбудованих антен IoT-пристроїв (огляд). Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 65(3), 131–151. https://doi.org/10.20535/S0021347022030013